The Apothe-Carry @ The Herban Alchemist

  • Hempgenix CBD Oil 1500mg (Peppermint)

Hempgenix CBD Oil 1500mg (Peppermint)

$ 84.00

CBD Oil 1500mg Oil (Peppermint)

  • 30mg CBD Per Serving
  • 50 Servings
  • 1500mg CBD Per Bottle
  • Peppermint Flavor
  • ZERO THC